STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI

STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI

PER.RO. 2

 

 

– ALEXANDRESCU (L.), Echoes of Gordon Craig in the Romania of the 1930s and 40s, pp.137-146, Tomul 5-6 (49-50), 2011

 

– ALEXANDRESCU (O.), Ikimatarul în manuscrise din România, pp.3-8, Tomul 4 (48), 2010

 • Tipuri de gramatici în manuscrise muzicale de tradiţie bizantină, pp.21-56, Tomul 5-6 (49-509, 2011
 • Tratatul Pseudo-Damaskenos în manuscrise din România, pp.85-92, Tomul 2 (46), 2008
 • Tipuri de gramatici in manuscruse muzicale de traditie bizantina (ms. III-88 Iasi), pp. 117-131, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– ALEXANDRU (M.), Byzantine Kalophonia, Illustrated by St. John Koukouzeles’ Piece in Honour of Demetrios from Thessaloniki. Issues of Natation and Analysis, pp.57-106, Tomul 5-6 (49-50), 2011

– ALTERESCU (S.), Modernitatea conceptului de teatralitate în gîndirea lui I. L. Caragiale, pp.15-17, Tomul 29, 1982

– BARBU-BUCUR (S.), Curentul de afirmare naţională a muzicii psaltice. Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, pp.69-72, Tomul 44, 1997

– BERLOGEA (I.), Contribuţii regizorale recente la valorificarea scenică a dramaturgiei originale, pp.21-28, Tomul 27, 1980

 • Manifestări teatrale la curţile domneşti din Muntenia şi Moldova în perioada medievală, pp.29-34, Tomul 29, 1982
 • Varietate stilistică în drammaturgia româneasca contemporană, pp.11-18, Tomul 26, 1979

– BERZUC (I.), Arta interpretării teatrale şi societatea românească în secolul al XIX-lea, pp.95-102, Tomul 1 (45), 2007

 • Cazamir Belcot – portretul unui artist, pp.169-174, Tomul 5-6 (49-50), 2011
 • Emil Botta şi Mihai Popescu : în oglinda spartă, pp.89-94, Tomul 4 (48), 2010
 • Leny Caler, portretul unei artiste, pp.73-78, Tomul 2 (46), 2008
 • Marioara Voiculescu – portretul unei artiste, pp.13-18, Tomul 3 (47), 2009
 • Constantin Codrescu – portretul unui artist, pp. 193-205, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– BUZEREA (A.), Manuscrisele psaltice ale lui Anton Pann, pp.83-88, Tomul 44, 1997

– CATRINA (C.), O gazetă muzicală braşoveană la sfîrşitul secolului al XIX-lea, pp.146-148, Tomul 27, 1980

 • Reforma hrisantică şi receptarea ei în spaţiul religios şi cultural din Şcheii Braşovului, pp.79-82, Tomul 44, 1997
 • Timotei Popovici la Braşov, pp.92-95, Tomul 31, 1984

– CAZABAN (I.), Creaţia scenografică şi conceptul de «funcţionalitate», pp.127-142, Tomul 26, 1979

 • De Max într-un spectacol meyerholdian, pp.165-168, Tomul 26, 1979
 • Interpreţii lui Caragiale (1879-1918) – dicţionar critic, pp.143-152, Tomul 28, 1981
 • Un precursor al scenografiei româbeşti moderne: Victor G. Stephănescu, pp.83-88, Tomul 31, 1984
 • La scène roumaine et l’expressionnisme (II), pp.103-116, Tomul 1 (45), 2007
 • La scène roumaine et l’expressionnisme (III), pp3-14, Tomul 2 (46), 2008
 • Scenografia contemporană şi «reteatralizarea» spactacolului, pp.35-50, Tomul 26, 1980
 • Jean Georgescu si spectacologia caragialiana, pp. 219-221, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– CERNAT (M.), Cinematograful în istorie (I), pp.3-10, Tomul 5-6 (49-50), 2011

 • De la realism la realism fantastic în lecturile cinematografice ale lui I. L. Caragiale, pp.18-20, Tomul 29, 1982
 • Gloire si marginalizare. Jean Georgescu – un destin emblematic pentru Romania secolului XX, pp. 209-214, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– CHAKRABORTY (S.) [et al.], A Statistical Analysis of Melody Lengths in a North Indian Raga, pp.129-136, Tomul 5-6 (49-50), 2011

– CIOCULESCU (S.),  Urbunitatea eroico caragialieni, pp.7-10, Tomul 29, 1982

– COMIŞEL (E.), Anton Pann folclorist, pp.93-98, Tomul 44, 1997

– CUCU (S.), Integrarea în contemporanei tate a regizorului G. M. Zamfirescu, pp.41-54, Tomul 28, 1981

-DRAGHICI (I)., Repere ale sacrului în istoria teatrului. Natyasastra, pp. 75-86, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– DRIMBA (L.), Noi contribuţii documentare la istoricul «Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român în Ardeal» (I), pp.48-53, Tomul 31, 1984

– DUŞA (T.), Învăţămîntul muzical la Tîrgu Mureş în prima jumătate a secolului al XX-lea, pp.141-145, Tomul 27, 1980

– FAUR (V.), Momente ale mişcării corale bihorene la sfîrşitul secolului al XIX-lea, pp.82-86, Tomul 29, 1982

– FIRCA (C.), Modele ale relaţiei verb-muzică în componistica primei jumătăţi a secolului XX, pp.129-132, Tomul 1 (45), 2007

– FIRCA (S.), Relaţia muzică – text în liedul, “Şi dacă ramuri bat în geam” de George Dima (150 de ani de la naşterea compozitorului), pp.33-38, Tomul 44, 1997

– FLOREA (M.), Spectacolul de teatru în cadrul Festivalului naţional «Cîntarea României»: realizări şi perspective, pp.16-22, Tomul 31, 1984

 • Turnee teatrale româneşti peste hotare, pp.17-26, Tomul 28, 1981
 • Turnee teatrale româneşti peste hotare, pp.62-65, Tomul 29, 1981

-GABREA (R.), Un francez la Bucuresti, pp. 215-218, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– GEORGESCU (C.D.), Consideraţii asupra unei «muzici atemporale», pp.153-160, Tomul 26, 1979

-GEORGIADI (C.), Oscar Wilde’s Social Comedies in Modern Greek Theatre (1908-1945), pp. 25-28, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– GHEORGHE (D.), Ascensiunea şi declinul teatrului românesc în anii ’20 – ’40, pp.3-12, Tomul 3 (47), 2009

 • La comédie: une chronique de la société roumaine moderne, pp.73-94, Tomul 1 (45), 2007
 • Orientări în comedia românească din prima jumătate a secolului al XX-lea, pp.39-50, Tomul 44, 1997
 • Quelques considérations sur l’histoire du bâtiment théâtral dans les villes danubiennes, pp.147-160, Tomul 5-6 (49-50), 2011
 • Reflecţia filosofica şi gândirea despre teatru la Lucian Blaga, pp.61-72, Tomul 2 (46), 2008
 • Sugestie şi metaforă în indicaţiile de joc scenic din dramele lui Camil Petrescu , pp.60-65, Tomul 31, 1984
 • Din istoria scenelor bucurestene. Sala din Sarindar (I), pp.29-40, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– GHEORGHIU (M.), Un stil Caragiale?, pp.5-6, Tomul 29, 1982

 • Teatrul şi istoria, pp.6-8, Tomul 31, 1984

– GHEORGHIŢA (N.), Enescu Undiscivered. Jubilee Hymn for Choir, Military Orchestra and Harp, pp117-124, Tomul 2 (46), 2008

 • Observations on the technique of transcription into the new method of analytical music notation of the Sunday koinonikon of the 18th century, pp.9-26, Tomul 4 (48), 2010
 • De la neuma la interpretare sau despre procesul componistic in muzica bizantina, pp. 87-102, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– GOIA (S.), Anton Pann – între sacru şi profan, pp.89-92, Tomul 44, 1997

– GRIGORIU (T.), Anton Pann şi ispita românească, pp.65-68, Tomul 44, 1997

– HASS (A.), Structuri dramatice – structuri spectaculare, pp.133-142, Tomul 28, 1981

– IONESCU (G.C.), Filotei Monahul de la Cozia (secolele al XIV-lea şi al XV-lea). Pripelele după Polieleu, pp.5-32, Tomul 44, 1997

– IONESCU (M.), Legi şi reglementări organizotorice în teatrul interbelic, pp.169-172, Tomul 26, 1979

 • Teatrul românesc în etapa revoluţiei populare, pp.51-58, Tomul 27, 1980

– JAKOVLJEVIĆ (A.), Inventarul manuscriselor muzicale româneşti aflate la mănăstirea Sf. Pavel de la Muntele Athos, pp.35-41, Tomul 29, 1982

– JALOBEANU (A.), Repere pentru un istoric al esteticii muzicale româneşti (II), pp.73-86, Tomul 27, 1980

– LAZĂR (I.), Două secvenţe antologice în Moara cu noroc de Victor Iliu, pp.117-126, Tomul 27, 1980

– LITTERA (G.), Cinemateca şi cultura cinematografică a publicului, pp.74-77, Tomul 29, 1982

 • Recitindu-l pe Iliu: actualitatea discuţiei despre stil, pp.35-40, Tomul 28, 1981

– LITTERA (G.), [et al.], Realizatori din «epoca veche» a filmului românesc, pp.101-126, Tomul 26, 1979

– MĂRGINEANU (I.), Cercetări aplicate privind relaţia actor şi mijloace de comunicare mass-media, pp.55-61, Tomul 29, 1982

 • Confluenţa artelor în spectacol. Noi repere stilistice, pp.109-122, Tomul 28, 1981
 • Noi semnificaţii ale dramei poetice româneşti, pp.107-116, Tomul 27, 1980
 • Relaţia dintre actor şi mass-media (II), pp.66-74, Tomul 31, 1984
 • Zaharia Bârsan, animator du teatru, pp.161-164, Tomul 26, 1979

– METZ (F.), Franz Liszst Konzerte 1846 im Banat und in Siebenbürgen zum 200. Geburtstag des Klaviervirtuosen, pp.115-128, Tomul 5-6, (49-50), 2011

 • Zur Rezeption der Wiener Schule im Banat, pp.87-102, Tomul 3 (47), 2009
 • Die Musik Richard Wagners im Banat und in Rumänien. Eine Rezeptionsgeschichte, pp. 131-158, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– MICHAILOV (M.), Into the Fool’s Mind, pp.79-84, Tomul 2 (46), 2008

 • Puterea criminală a nebuniei, pp.117-122, Tomul 1 (45), 2007

– MIHĂILESCU (D.C.), Coordonate ale dramaturgiei lui Lucian Blaga, pp.47-54, Tomul 26, 1979

– MIHUŢ  (L.), Noi documente de arhivă cu privire la construcţia teatrelor de la Arad şi Oraviţa la îinceputul seculului al XIX-lea, pp.78-81, Tomul 29, 1982

 • Turnee teatrale în Transilvania: Victor Antonescu şi Ion Brezeanu pe scena arădeană, pp.89-91, Tomul 31, 1984

– MOISIL (C.), Despre originea Canonului din Duminica Floriilor “pre glasul rumânesc”, pp109-116, Tomul 2 (46), 2008

 • Schiţă a unei metode de transcriere a cântărilor în stilul nou stihiraric, pp.59-74, Tomul 3 (47), 2009

– MOLEA (V.), Aurel Ion Maican (III). Declinul unei cariere strălucite, pp.53-72, Tomul 4 (48), 2010

 • Aurel Ion Maican. Începuturile carierei artistice (I), pp.37-60, Tomul 2 (46), 2008
 • Aurel Ion Maican (II). Perioada ieşeană, pp.19-36, Tomul 3 (47), 2009

– MORARU (M.), Teatru cult şi teatru popular în literatura română din secolul al XVIII-lea, pp.75-78, Tomul 31, 1984

– MUNTEANU (E.), Ipostaze dramatic ale Meşterului Manole, pp.75-90, Tomul 26, 1979

 • Transpunerea basmului în dramaturgie, pp.59-72, Tomul 27, 1980

– MUŞAT (N.), Activitatea unui muzician pedagog: A.L. Ivela, pp.127-140, Tomul 27, 1980

– OLĂRESCU (D.), Fond ideatic şi expresie cinematografică la Vlad Ioviţă, pp.53-64, Tomul 44, 1997

– PANJETA (L.), Monster as a Superhero: an Essay on Vampire Vogue in Contemporary film Culture, pp.11-20, Tomul 5-6 (49-50), 2011

 • Series, Telenovelas and Soaps: Tragedy in the Living Room, pp. 187-192, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– PARASCHIVESCU (C.), Două decenii de teatru TV, pp.19-28, Tomul 26, 1979

– PAVEL (E.), Măşti de teatru tradiţional din zona Iaşilor în ultimele decenii, pp.79-82, Tomul 31, 1984

– PETRESCU (H.), Elemente de continuitate în muzica psalitică românească, pp.55-78, Tomul 28, 1981

PETRESCU (R.), Preotul Gheorghe I. Cotenescu (1886-1965), protopsalt, profesor, compozitor, dirijor, publicist si om politic, pp. 159-169, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– PETRESCU (R.A.), Vocaţia politică a cinematografului românesc contemporan ,pp.97-106, Tomul 27, 1980

– POPESCU (A.M.), Modalităţi şi structuri noi în drammaturgia contemporană, pp.13-20, Tomul 27, 1980

– POTRA (F.), Evocarea trecutului în filmul românesc, pp.28-34, Tomul 29, 1982

 • Pentru o «aesthetica in motu» a filmului contemporan, pp.27-34, Tomul 28, 1981
 • Probleme de receptare estetică a spectacolului conematografic, pp.66-73, Tomul 29, 1982

– RĂDALESCU (M.), Argumente pentru o stilistică teatrală, pp123-132, Tomul 28, 1981

 • Avatarurile lui Figaro, pp.91-100, Tomul 26, 1979

– RĂDALESCU (S.), Relaţii de determinare instituite la nivel formal între textele poetice şi cele muzicale ale ciclului de lieduri op. 15 «Sept chansons de Clément Marot» de George Enescu, pp.55-74, Tomul 26, 1979

– RIPEANU (B.T.), Publicistica cinematografică românească în deceniile trei-cinci. Etape. Coordonate. Evoluţie, pp.87-96, Tomul 27, 1980

– SECARĂ (C.), Finalurile enesciene, de la “încununarea operei” la modelarea percepţiei timpului muzical, pp.75-86, Tomul 3 (47), 2009

 • Uvertura de concert op. 32 de George Enescu, de la “caracterul popular românesc” la sinteza limbajului muzical enescian, pp.43-52, Tomul 4 (48), 2010

– SINIGAGLIA (L.), Drumul către specatcolul ideal: Parsifal de Richard Wagner la Bayreuth, pp.47-72, Tomul 1 (45), 2007

 • Henrik Isen în România (I), pp.15-36, Tomul 2 (46), 2008
 • Henrik Isen în România (II), pp.37-46, Tomul 3 (47), 2009
 • Henrik Isen în România (III), pp.73-88, Tomul 4 (48), 2010
 • Sala Comedia mdin Bucureşti. Un secol de existenţa, pp.161-168, Tomul 5-6 (49-50), 2011
 • Universul teatral bucurestean si politicile culturale dupa 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez (I), Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– SIPOŞ (D.), Structura dramatică şi spectacologică contemporană: narativul psihologic şi marativul epic, pp.29-34, Tomul 27, 1980

– SÎRBUŢ (I.) – CÂMPEANU-FATYOL (V.), George Enescu, cetăţean de onoare al oraşului Arad, pp.153-162, Tomul 28, 1981

– ŞIRLI (A.), Repertoriul tematic al manuscriselor psaltice – modali tate de valorificare a patrimoniului muzical National, pp.35-41, Tomul 31, 1984

– SOARE (I.), Epic şi dramatic în creaţia eroului: Bălcescu în viziunea lui Camil Petrescu, pp. 54-59, Tomul 31, 1984

– SUCEAVA (D.), Este Sf. Teodor Studitul autorul Laudelor îngropării Domnului?, pp.123-128, Tomul 1 (45), 2007

 • Episcopul Marcu al Corintului şi opera sa muzicală (I), pp.93-108, Tomul 2 (46), 2008
 • Episcopul Marcu al Corintului şi opera sa muzicală (II), pp.107-114, Tomul 5-6 (49-50), 2011
 • Retorica melosului bizantin (I), pp.47-58, Tomul 3 (47), 2009
 • INANES ET INFICETI. Vechimea octoihului si stihurile celeor opt glasuri, pp. 103-116, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015
 • Observatii in legatura cu unele articole din Muzica bizantina in Romania. Dictionar cronologic de Gheorghe C. Ionescu, pp. 207-208, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– TERTULIAN (N.), Structura textului dramatic, pp.29-46, Tomul 26, 1979

– TOBOŞARU (I.), Omagiu profesorului Ion Zamfirescu, pp.3-4, Tomul 44, 1997

 • Receptare şi creativitate în arta teatrului românesc contemporan, pp.7-12, Tomul 27, 1980
 • Reflecţii despre estetica teatrului românesc contemporan, pp.3-10, Tomul 26, 1979
 • Reflectii despre teoria artei actorului, pp.99-108, Tomul 28, 1981
 • Teatrul în viziunea estetică a lui I. L. Caragiale, pp.21-28, Tomul 29, 1982

– TOMESCU (V.), Valori şi orientări ale muzicii româneşti contemporane, pp.23-27, Tomul 31, 1984

-TRACI (A.), Pictori scenografi în secolul al XIX-lea la Teatrul cel Mare din Bucuresti, pp. 3-23, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

-TUTUI (M.), Westernul romanesc – intre modelul american si corectitudinea politica nationala, pp. 171-186, Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

– VASILE (V.), Macarie Ieromonahul şi Anton Pann. Două destine diferite pe un drum comun, pp.73-78, Tomul 44, 1997

– VASILESCU (O.), Un mare cineast uitat: Lupu Pick, pp.87-98, Tomul 28, 1981

– VASILIU (M.), Eroul istoric – expresie a spiritului vremii în dramaturgia contemporană românească, pp. 7-16, Tomul 28, 1981

 • Evoluţia dramaturgiei române contemporane – dimensioni şi semnificaţii, pp.9-15, Tomul 31, 1982
 • Politic şi ideologic – factori determinanţi în dramaturgia originală contemporană, pp.50-54, Tomul 29, 1982

– WRIGHT (O.), Mais qui était «Le compositeur du Pérchrev dans le makam Nihavend»?, pp.3-46, Tomul 1 (45), 2007

– YAROPOLOV (A.), Znamenny scale – fait accompli?, pp. 27-42, Tomul 4 (48), 2010

– ZAMFIRESCU (I.), Caragiale sub răspunderea vremii, pp.11-14, Tomul 29, 1982

 • Drumuri şi participări româneşti în universalitate, pp.3-6, Tomul 27, 1980
 • În corul unei pledoarii universale, pp.3-4, Tomul29, 1982
 • Imagini de şantier, pp.3-6, Tomul 28, 1981

– ZOTTOVICEANU (E.), În aceste patru decenii de cultură românească, pp.3-5, Tomul 31, 1984

 • Contribuţii la cunoaşterea istoriografiei muzicale româneşti în perioada interbelică (M. Gr. Posluşnicu, C. Bobulescu, G. Onciul), pp.79-86, Tomul 28, 1981
 • Muzică şi viaţă sociala în Braşovul secolului al XVIII-lea, pp.42-47, Tomul 31, 1984
 • Observaţii pe marginea lucrărilor pentru pian de George Enescu, pp.42-49, Tomul 29, 1982
 • Practici muzicale în ceremonialul domnesc şi în viaţa publică a oraşelor, oglindite în cronicile româneşti, pp.143-152, Tomul 26, 1979

 

 

Annunci