RES FACTA NOVA

RES FACTA NOVA

PER.PL. 3

 

– ADAMO (M. R.), “Bella figlia dell’amore”, pp.159-169, 2003

– BALSANO (M. A.), Le terre del compimento, pp.21-27, 2003

– BRISTIGER (M.), “Świtu blask na ziemię spływa…” Uwagi do restytucji polskiego przekłdu libretta opery Domenico Scarlattiego Narciso (1720), pp.221-226, 2003

– CARAPEZZA (P. E.), Prace wybrane / Scritti scelti, pp.17-20, 2003

– COLLISANI (A.), L’idea estetica dei significati in musica, pp.287-296, 2003

– COLLISANI (G.), “Hic sunt Leones”: animali e musica nella Sicilia nel Cinque e Seicento, pp.51-68, 2003

– DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA (Z.), Tonalne i modalne aspekty Delli madrigali a cinque voci del Prencipe di Venosa libro sesto (1611), pp.103-126, 2003

– FIORENZA (A.), Flamingoes and mustard, or Through the Looking-Glass and what Erik found there, pp.277-286, 2003

– GEYER (H.), Zwischen Traum und Alptraum: Beobachtungen an Benjamin Brittens Liederzyklus Nocturne op.60, pp.203-210, 2003

– GIURIATI (G.), Continuità e trasformazione nei procedimenti esecutivi della tarantella di Motemarano, pp.267-275, 2003

– GMYS (M.), Karola Szymanowskiego muzyka sfer. Projekt analizy semantycznej III Symfonii “Pieśń o nocy”, pp.175-195, 2003

– JABŁOŃSKI (M.) – POPRAWSKI (M.), (Prze)moc metafory, pp.297-319, 2003

– PAGANO (R.), Organo e orchestra in Francia, dopo Sedan, pp.171-173, 2003

– POŹNIAK (P.), Kanony Andrzeja Chylińskiego, prefekta muzyki w Padwie, na tle “uczonej” muzyki w XVII-wiecznej Polsce, pp.135-150, 2003

– PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA (B.), Starania biskupa wrocławskiego Karola Hasburga o pozyskanie włoskich śpiewaków (1621-1622), pp.127-134, 2003

– SCARLATTI (D.), Narciso (libretto opery według C. S. Capeci w przekładzie Michała Bristigera i Zygmunta Kubiaka), pp.227-264, 2003

– SKOWRON (Z.), La musica nel Corigiano polacco di Łukasz Górnicki: un confronto con l’opera di Castiglione, pp.91-101, 2003

– STĘSZEWSKI (J.), O dwóch historiach muzyki, które warto rozróżniać. Etnomuzycologiczna i muzykologiczna glosa do koncepcji Fernanda Braudela, pp.321-326, 2003

– SZWEYKOWSKA (A.) – SZWEYKOWSKI (Z. M.), Modelli italiani nell’opera di Marcin Mielczewski, pp.151-158, 2003

– TEDESCO (A.), Una sconosciuta raccolta di libretti siciliani a Roma, pp.69-80, 2003

– TITONE (A.), Cose nuove e cose antiche, pp.211-218, 2003

– VIOLANTE (P.), Il silenzio del profeta, pp.197-202, 2003

– WIECZOREK (R. J.), Humanizm muzyczny. Z dziejów kłopotliwej hipostazy, pp.31-50, 2003

– WITKOWSKA-ZAREMBA (E.), Niektóre aspekty włoskiej i niemieckiej “ars organica” w pierwszych dekadach XV wieku, pp.81-89, 2003

Annunci