Nacionalna glasbena zgodovina : preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja = National music histories : metamorphoses in the second half of the twentieth century : [Ljubljana, 18-21 September 2011]

GEN. 205 234

 

• RIJAVEC (A.), Zivljenje za stroko: sto let pozneje, pp.21-31

• SIVEC (J.), Muzikolog Dragotin Cvetko, pp.33-42

• PETROBELLI (P.), Dragotin Cvetko and the International musicological  society, pp.43-46

• KLEMENCIC (I.), Dragotin Cvetko, pp.47-56

•  POMPE (G.), Miselna izhodisca Svetka, pp.57-66

• MOSUSOVA (N.), What is necessatu for a Modern Nationa, regional or european history of music, pp.67-72

• MILIN (M.), Serbian musicology after 1945, pp.73-82

• BARBO (M.), Slovenska muzikoloska miseol in Cvetko, pp.95106

• BERGAMO (M.), O zgodovinskosti glasbene zgodovine, pp.107-114

• PETROVIC (D.), Musicology through institutions, pp.115-122

• BOISITS (B.), Austrian musicology after world war II, pp.123-136

• SEHNAL (J.), Das tschechische in der musik des 17 und 18 jahrhunderts, pp.137-150

• LOPARNIK (B.), Juznoslovanska ideja  delu Cvetka, pp.169-174

• SPENDAL (M.), Nakaj pogledoc Cvetka na slovensko glasbo, pp.175-182

• NAGODE (A.), Prolegomenza za zgodovino glasbene umetnosti na Slovenskem, pp.199-208

Annunci